Nezaplacené povinné ručení je vždy problém. Jako s každým pojištěním, nebo jakýmkoliv jiným produktem a službou, se tím dostáváme do nepříjemné situace. Důležité také je, jestli jste povinné ručení nezaplatili vůbec, nebo jestli jste se například pouze zpozdili se splátkou povinného ručení na další roční pojistné období.

Nezaplacené povinné ručení a ČKP

Pokud jste si povinné ručení nezaplatili vůbec a provozujete nepojištěné vozidlo, brzy (nebo později, záleží na tom, jak rychle si vás Česká Kancelář Pojistitelů všimne) se vám ozve ČKP, která po vás bude chtít příspěvek do garančního fondu – ten je zpravidla mnohem vyšší, než je cena povinného ručení a jde až o 300 Kč za každý den, kdy není vůz pojištěný.

Kromě toho můžete dostat i pokutu až 50 000 Kč a pokud způsobíte nehodu, budete muset zaplatit škodu celou ze svého. Nezaplacené povinné ručení se tedy může řádně prodražit a můžete kvůli němu po zbytek života být bez peněz.

Nezaplacené povinné ručení a pojišťovny

Pokud jste ve zpoždění s platbou za povinné ručení, nemusíte se podobných problémů bát. Pojišťovna vám totiž nejdříve pošle upomínku, protože má samozřejmě zájem na tom, abyste u ní dále pojištění využívali. To by mělo být pro každého dostatečným připomenutím jejich povinností – nezaplatit povinné ručení se prostě nevyplácí, ať už se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu.

Pokud ale povinné ručení nezaplatíme ani po upomínkách, pojišťovna nám ho samozřejmě vypoví a my budeme muset doplatit poměrnou cenu povinného ručení a poté dost možná i další sankce, o kterých jsme si řekli více v první části našeho článku.

Pokud o zrušení povinného ručení máte zájem, nikdy to nedělejte jeho nezaplacením, protože tato cesta se vám pořádně prodraží.

Nezaplacené povinné ručení je hlavně riziko pro vás

Největším nebezpečím je však stále to, že s nepojištěným vozidlem způsobíte dopravní nehodu a někomu škodu. Škody jdou často do statisíců a milionů korun – ty za vás sice zaplatí Česká kancelář pojistitelů, ale ta je od vás bude zpětně vymáhat.