Zrušení povinného ručení je možné jen při určitých „příležitostech“. My si probereme pouze ty nejdůležitější a o ostatních se jen letmo zmíníme.

Zrušení povinného ručení do 2 měsíců od jeho sjednání

Dvouměsíční lhůta po sjednání povinného ručení je většinou dostatečná pro každého, kdo si sjednání „rozmyslí“. Může jít o případ, kdy se majitel vozidla rozhodne pro nabídku jiné pojišťovny, nebo když nákup vozidla z nějakého důvodu nevyjde. Výpovědní lhůta je osmidenní a výpověď musí být samozřejmě podána písemně.

Zrušení povinného ručení ke konci pojistného období

Poměrně častá možnost – opět často využívána při změně pojišťovny. Nejdůležitější je, že takto zrušit povinné ručení musíme nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Pojistné období je zpravidla dlouhé jeden rok.

Zrušení povinného ručení při prodeji vozidla

Když vozidlo prodáme, musíme pojišťovně bez prodlení dát vědět, že povinné ručení končí. Pojišťovně také musíme prokázat, že vozidlo změnilo majitele – nejlépe přiložením kopie kupní smlouvy, nebo kopie velkého technického průkazu, kde je nový majitel uveden.

Zánik pro nezaplacení pojistného

Pojišťovna nebude ručit za škody někomu, kdo jí za přebrání tohoto rizika nezaplatil. Nepříjemné je, že i když pojišťovna povinné ručení zruší z tohoto důvodu, budeme jí muset pojistné zaplatit i zpětně.

Zrušení povinného  ručení do 3 měsíců od pojistné události

V této lhůtě mohou povinné ručení zrušit obě strany.

Zánik z důvodu odcizení/zničení vozidla

Pro tyto nemilé případy se musíme obrnit trpělivostí a pojišťovně dodat i dokumenty, které dokazují, že k této události došlo (například protokol o odcizení při krádeži, nebo dokladem o vyřazení při zničení vozu).

Mezi další případy, kdy je možné zrušit povinné ručení patří:

-          Zrušení do 14 dnů od on-line sjednání povinného ručení.

-          Zrušení povinného ručení pro případ ztráty licence pojišťovny, respektive převedení naší pojistné smlouvy pod jinou pojišťovnu. Na zrušení z tohoto důvodu máme 1 měsíc.

-          Zrušení z důvodu zvýšení pojistného.